هرگز داغ از دست دادن شهیدان راه آزادی از قلب و ذهن ما جوانان حرکت ملّی آزربایجان پاک نخواهد نشد.

معتقدیم دیگر تاریخ مصرف بازی های سیاسی رژیم فاشیستی گذشته است نه تنها شرکت در انتخابات پیش رو بلکه هرگونه داغ کردن تنور انتخابات در مشروع نشان دادن کلیّت این سیستم غدّار را خیانت به خون پاک عزیزانمان میدانیم‌.

به یاد شهدای قیام ۸۵ آزربایجان به یاد شهید آیلار حقی انتخابات را تحریم میکنیم.

بو قانلار یئرده قالمایاجاق.

ساوالان-جوانان حرکت ملّی آزربایجان

https://t.me/AZOH_qrupu/25798