آذوح: بهنام زارعی روزنامه نگار ساکن روستای کوهنه لی ورزقان که هجدهم تیرماه امسال با یورش ماموران وزارت اطلاعات در منزلش دستگیر شده بود، پنجم مرداد ماه از اداره اطلاعات تبریز بصورت مخفیانه به زندان اهر انتقال داده شده و از آن لحظه حق هیچ گونه تماسی را نداشته که خانواده وی هم از طریق سایر زندانیان از این انتقال مطلع شده اند.

گفتنی است خانواده وی با مراجعه به خاکپراقی دادستان و موسوی رییس دادسرای ورزقان خواستار اطلاع از اتهام،زمان آزادی و ملاقات با آقای زارعی شده اند که قاضی به آنها اطلاع داده که فعلا حق تماس ،ملاقات و آزادی را برای وی فراهم نخواهیم کرد.

لازم بذکر است که از لحظه دستگیری تاکنون فقط یک تماس کوتاه با خانواده خود داشته است و همچنین عوامل مافیای مس و دهقانی خواهان دستگیری و مجازات وی شده اند.