رژیم جمهوری اسلامی سال هاست که سلسله ای از پروژه های هدفمند برای خشکاندن دریاچه ها، رودخانه ها و سد سازی و انتقال سرچشمه های آبهایی که عمدتا در مناطق ملتها قرار دارند را با هدف تغییر  ترکیب جمعیتی مناطق و جا به جایی اجباری جمعیت، پیش می برد.

یکی از بدترین این پروژه ها خشکاندن  تعمدی دریاچه اورمیه می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم زندگی بسیاری از مردم مجاور منطقه و محیط زیست را دستخوش تغییر کرده و آسیب های شدیدی را به اکو سیستم منطقه وارد آورده است.

همچنین گزارشهای مربوط به پروژه برداشت حساب شده لیتیوم و نمک از کف دریاچه خشکانده شده  توسط شرکت های زیر مجموعه سپاه پاسداران ، برنامه پشت پرده رژیم را  عیان می کند و این فاکتورها نگرانی در خصوص قساوت این حکومت بر علیه ملت های تحت ستم ملی را افزایش داده است.

در همین زمینه فعالان تورک آزربایجان و احزاب سیاسی در خصوص اعتراضات مردمی به خشکاندن تعمدی دریاچه  اورمیه برای 5 شهریور فراخوانی داده اند، که با حمایت قشر وسیعی از مردم مواجه شده است.

البته ، مردم و فعالان ملی در شهرهای مختلف آزربایجان سال هاست که با  شیوه های مختلف مراتب اعتراض خود را بیان کرده اند.

ما احزاب سیاسی فعال در ائتلاف دمکراتیک ملتها در ایران ضمن محکومیت این اقدامات خصمانه رژیم علیه ملت  آزربایجان  بعنوان ملت های تحت ستمی که منابع و ذخایرشان توسط سیستم فاشیستی به تاراج رفته و می رود، حمایت همه جانبه  خود از این فراخوان اعتراضی اعلام میکنیم.

ما بعنوان سازمان های سیاسی ائتلاف دمکراتیک  ملت ها در ایران که با درد و رنج بیکاری، گرانی، تورم لجام گسیخته و تبعیض های نژادی و مذهبی ملت ها از نزدیک آشنایی داریم بخوبی میدانیم که خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه خیانت بزرگی به ملت تورک آزربایجان و کل مردم منطقه و انسانیت و محیط زیست می باشد، لذا همصدا با ملت تورک آزربایجان، فریاد خود را در محکومیت آن بلند می کنیم.

ائتلاف دمکراتیک ملت ها در ایران

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان - آزوح

حركة النضال الاحواز (جنبش مبارز احواز )

حزب بلوچستان راجی تباکی

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی- گآدپ

حزب راه آزادی قشقایی - قایی‌

حزب مرکزی آزربایجان - آ‌م‌پ

30 مرداد 1402