هاجر ابراهیمی آزوح اویه سی سیاسی محبوس پیمان ابراهیمی نین باجی سیندان آچیقلاما

https://youtu.be/6pDQecdqjHs?si=v09HAf6ZBMtQEcml