آذوح: در پی ادامه ی جنایات رژیم ارمنستان و حمایت همه جانبه رژیم ایران از این جنایات، فراخوانهایی در جهت برگزاری تحمعات اعتراضی در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی انتشار یافت.

در این خصوص و نحوه ی همکاری و هماهنگی بین فعالین ملی از یک سو و همچنین دشمنی آشکار رسانه های فارس/کورذ علیه آزربایجان مصاحبه ای در صفحه اینستاگرام آذوح شکل گرفت.

برای مشاهده ی این برنامه می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/gdsrpQl3Z78

https://www.instagram.com/tv/CGd6Dx8pAqh/

https://www.instagram.com/tv/CGdKBRZF321/

https://www.instagram.com/tv/CGdLMlLF9Bi/

آذوح