آذوح: مسعود قاسم زاده فعال ملی آذربایجانی بعد ازظهر دروز ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وقیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از عنوان اتهامی احتمالی و مقدار قرار صادره اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

این فعال آذربایجانی ۲۲ آبان ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بدون رویت حکم قضایی بازداشت شده بود.

مسعود‌ قاسم زاده از فعالین‌ ملی آذربایجانی و یکی از لیدرهای طرفداران تیم تراکتور آذربایجان‌ در شهر اردبیل می باشند که‌ اکنون‌ ساکن‌ تبریز است.

آقای قاسم زاده در جریان‌ فعالیت‌ های خود و حمایت‌ از تیم‌ محبوب‌ تراکتور آذربایجان‌ بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار تلفنی و تهدید به بازداشت شده بودند.