آذوح: بعد از ظهر امروز، به تاریخ ۲۷ آبانماه ۱۴۰۰، ماموران لباس شخصی پلیس اطلاعات شهر اورمیه با ورود به محل کار اشکان سعادت مهر، بدون نشان دادن حکم قضایی و با برخورد خشونت آمیز و بکار بردن الفاظ رکیک، کیس کامپیوتر وی را توقیف و با خود به مکان نامعلومی برده‌اند.

احتمالا توقیف کیس کامپیوتر اشکان سعادت مهر در راستای پرونده‌سازی برای وی باشد.

آقای اشکان سعادت مهر فعال ملی آزربایجانی ساکن شهر اورمیه است که تا اکنون بارها بازداشت و محاکمه شده است.

وی همچنین در اعتراضات ۲ مرداد ۱۴۰۰ همراه با اکبر قلیزاده، در شهر اورمیه بازداشت شده بود.

بازداشتی که همراه با ضرب و شتم وی بود و با گذشت چند ماه از ضرب و شتم، هنوز گردن آقای اشکان سعادت مهر، دچار درد مزمن است.