آذوح: محمد عینی فعال ملی آزربایجان جنوبی ساکن شهر رشت که روز شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ طی تماسی از طرف اداره اطلاعات شهر رشت احضار شده بود روز یکشنبه بعد از حضور در اداره مذکور بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است. تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل احضار و بازداشت وی و مکان انتقال این فعال تورک اطلاع دقیقی در دسترس نمی باشد و آقای عینی نیز هیچ گونه تماسی با خانواده و نزدیکان خود نداشته اند.

نهادهای امنیتی و قضایی نیز در مراجعه خانواده آقای عینی نسبت به وضعیت جسمانی و مکان نگهداری فرزندشان هیچگونه پاسخی نداده و با الفاظ رکیک و توهین های قومیتی از پاسخگویی امتنا می ورزند که این موضوع نگرانی خانواده این فعال مدنی آذربایجانی را افزایش داده است.

آقای عینی در صفحه شخصی اینستاگرام خویش با انتشار پستی از احضار غیر قانونی خود به اداره اطلاعات شهر رشت خبر داده بود، ایشان با انتشار پستی چنین عنوان کرده بود: « با علم بر غیر قانونی بودن احضار از طریق تماس تلفنی، صبح فردا برای اطلاع از ماجرا و علت تماس در مکان اعلام شده حضور خواهم یافت».