آذوح: محمد عینی فعال ملی آذربایجانی ساکن رشت طی تماسی که با خانواده خویش داشته، از انتقال به زندان این شهر خبر داده است.

نزدیکان این فعال آذربایجانی اطلاع داده اند که علی رغم مراجعات متعدد خانواده قاضی پرونده تاکنون از قبول قرار وثیقه صادره و صدور آزادی موقت آقای عینی خودداری می کنند.همچنین منابع مذکور اطلاع می دهند که خانواده ایشان بعلت فشار نهادهای امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص وضعیت فرزندشان خودداری می کنند.

این فعال آذربایجانی ۳ بهمن ۱۴۰۰ ، پس از حضور‌ در اداره‌ اطلاعات‌ رشت ، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

روز ۲بهمن سال جاری، آقای‌ عینی‌ در‌ صفحه‌ شخصی اینستاگرام‌ خویش‌ با‌ انتشار‌ پستی‌ از‌ احضار‌ غیر‌ قانونی‌ خود‌ به‌ اداره‌ اطلاعات‌ شهر رشت‌‌ خبر‌ داده‌ بود و چنین‌ عنوان‌ کرده‌ بوده‌اند: «با‌ علم‌ بر غیر‌ قانونی‌ بودن‌ احضار از طریق تماس تلفنی، صبح فردا برای اطلاع‌ از ماجرا و‌ علت‌ تماس‌ در‌ مکان‌ اعلام‌ شده‌ حضور‌ خواهم‌ یافت»

در‌ چند‌ سال گذشته‌ اداره‌ اطلاعات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در‌ شهرهای‌ مختلف‌ در‌ اقدامی‌ غیر‌ قانونی برای‌ جلوگیری‌ از‌ فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با‌ ‌ تماس‌ تلفنی‌ فعالین‌ را‌ احضار‌، تهدید‌ به‌ بازداشت‌ و‌ شکنجه‌ میکند، اکثر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ این‌ اقدام‌ را‌ غیر‌ قانونی‌ دانسته‌ و خواستار‌ ارسال‌ ابلاغیه‌ قضائی‌ میشوند.