آذوح: این کتاب که به قلم آقای مجید جوادی می باشد مختصریست بر حاکمیت چند صد ساله ایل افشار بر اولکای ارومی و تلاش چندین باره افشار ارومی برای استقلال آزربایجان از شمالی ترین تا جنوبی ترین صفحات آن.

🔷 این کتاب که پیشتر در ترکیه چاپ و نشر شده بود اکنون نیز با همت فعالین ملی در آزربایجان جنوبی چاپ و در شهرهای مختلف پخش شده است.

https://t.me/AZOH_qrupu/8671