آذوح: کانال خبری " ورزقان سسی " در اینستاگرام به نقل از حسن نجف زاده پدر " علی هان " اطلاع داده است فرزندشان بعلت انتخاب اسم تورکی بیش از ۱۹ ماه است که از داشتن شناسنامه محروم مانده و تلاش خانواده در این خصوص بی نتیجه مانده است.

آقای نجف‌زاده پدر این کودک ورزقانی گفته است: " پسرم در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ در بیمارستان امیرالمومنین تبریز متولد شده است، اما اداره ثبت احوال ورزقان با طرح ممنوع بودن نام "علی‌هان"، از صدور شناسنامه برای فرزندم امتناع می‌ورزد‌. نزدیک ۲سال است فرزندم بدلیل نداشتن اسناد هویتی، نمی‌تواند از خدمات درمانی بهره‌مند شود و این امر سلامت وی را در معرض آسیب جدی قرار داده است."

پیشتر والدین تعدادی از کودکان از جمله "آییل" ، " تۆرک آی " ، "یاغیش" ، "آتاکان" ، "اوغوز" ، " آلپ آرسلان" ، "تارکان" ، "آننا" ، " آنار " و ... نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.

در قرآن‌ و‌ احادیث نبوی ‌که مقامات جمهوری اسلامی خود را مقید به رعایت آن میدانند انتخاب‌ نام‌ نیک‌ برای‌ فرزند‌ جزو وظایف والدین‌ محسوب‌ میشود‌ که مسئولین مربوطه این‌ حق‌ را از والدین‌ سلب نموده و‌ ثبت احوال کشور با ارائه لیستی از نامهای فارسی مانع نامگذاری والدین به نامهای انتخابی میشوند.