آذوح: فعالین حرکت ملی آذربایجان با نصب بنر حمایتی روی یکی از پل های شهر تبریز ضمن اعتراض به آخرین وضعیت دریاچه اورمیه درصدد جلب توجه افکار عمومی به نفس های آخر این دریاچه شدند.

با استنا به تصاویر منتشر شده در کانال " تلگرامی تلویزیون گوناز تی وی"

A crime against Azerbaijan's environment

(جنایت علیه محیط زیست آذربایجان)

#save_lake_urmia

عناوین متون چاپ شده روی بنر طراحی شده دریاچه خشک اورمیه است که‌ به زبان‌ انگلیسی نوشته شده است.

همچنین در این بنر بر روی تصویر دریاچه خشک شده اورمیه نوارهایی به رنگ زرد ترسیم شده که نشاندهنده «منطقه وقوع جنایت» است.